Förråd

Skydda ditt förråd och garage

Vi har skydden för ditt förråd och garage, men framför allt för de saker som du förvarar där. Vi har produkter som varnar tjuven om att undvika att göra inbrott, gör det svårare att ta sig in och larmar dig och din omgivning.


Tips ifrån oss hur du skyddar ditt förråd och ägodelar på bästa sett.

  • Bra lås. Se till att ha bra lås, även om förråd eller garage brukar vara ett relativt enkelt byte för inbrottstjuven så kan ett bra lås både försvåra och avskräcka tjuven.
  • Lämna inte saker framme så att det är synligt utifrån, förvara istället dina värdefulla saker i lådor eller värdeskåp.
  • Genomför kontinuerlig kontroll av fönster, dörrar, portar för att säkerställa att dem inte är slitna eller trasiga.
  • Se till att ha belysning, gärna sensorstyrda lampor som väcker din och omgivningens uppmärksamhet samtidigt som det avskräcker tjuven.
  • Grannsamverkan. Prata med grannar och håll utkik över varandras saker och berätta för varandra om det sker inbrott i området.