Munskydd

Munskydd används för att skydda omgivningen från de smittämnen som kan  spridas med utandningsluft när bäraren till exempel pratar, hostar eller  nyser. Munskydd har inte utvecklats för att skydda bäraren men ger  visst skydd mot större droppar och stänk.

Risken för smittspridning, av covid-19 och många andra  luftvägsinfektioner, är generellt större inomhus än utomhus, vid nära  kontakt mellan människor under lång tid samt i små och trånga utrymmen  utan god ventilation