EN 17353:2020 Vad gäller för godkända reflexer

|24/10, 2023

EN 17353:2020 Vad gäller för godkända reflexer

Endast genom att köpa certifierade reflexer kan du garantera att produkten uppfyller alla EU-standarder och din synlighet efter mörkret fallit faktiskt kommer att öka upp till 300 meter.               

CE-standards reglerar också kvaliteten på reflexartiklar, som t.ex. densiteten i tyget eller hållbarheten mot slitage.

Historia

Den första EU-förordningen 89/686/EEC som reglerar "Personligt skyddsutrustning".

Rådets direktiv 89/686/EEC av den 21 december 1989 om närmande av medlemsstaternas lagar om personlig skyddsutrustning.

I denna förordning finns krav för reflextillbehör, att reflexmaterialet uppfyller kraven i EN13356, och den färdiga reflexen gjord av denna film har minst 15 cm2 av otryckt område.

Denna standard delade reflexer i fastmonterade och fritt hängande (grupp 1, grupp 2), men i båda fallen var kravet detsamma: minst 15 cm2 av reflexfilm och reflekterande styrka minst 430 cdlux/1cm2 för grupp 1 och grupp 2. 

En reflex måste uppfylla två villkor för att certifieras:

  • klara testet enligt EN 13356-kravet vid ett EU-anmält organ
  • klara överensstämmelsebedömningen med EU-förordning 89/686/EEC vid ett EU-anmält institut och få CE-märket.

EN 13356-typen av certifiering kunde utfärdas fram till den 5 september 2022. Vad innebär det? Från och med september 2022 kan du inte göra EN 13356-tester på några reflexer.

● Denna första EU-förordning har ersatts år 2021 av den nya EU-förordningen 2016/425, med den nya EN 17353-standarden som nu är giltig. Förordning 2016/425 - detta är den mest aktuella förordningen, som förenar reglerna och täcker alla typer av reflexer.

Det betyder att reflexen nu måste klara nya tester för överensstämmelse med kraven i den nya EN 17353-standarden och genomgå produktens överensstämmelsebedömning med EU-förordning 2016/425.

Vad ändrar EN 17353-standarden dessutom?

  • Reflexmaterialet ska klara EN 17353-testet som råvara.
  • Reflextillbehör, textilier och andra verktyg relaterade till arbetsmiljöskydd omfattas av 1 standard - EN 17353.
  • Den nya normen EN 17353 skiljer mellan minsta reflexfält i hängande och permanent monterade tillbehör.
  • Hängande föremål: minst 30 cm2 (totalt på båda sidor). Endast 1 form kan testas, alla andra anpassade former behåller samma certifiering om de produceras av exakt samma material och tillverkare.
  • Fästanordning: minst 10 cm lång
  • Permanent monterade föremål: minst 180 cm2 - 2 slapwraps minst 34 x 2 cm som 2 stycken uppfyller detta krav. 

❖ Vilka villkor måste en reflex uppfylla för att bli certifierad enligt EN 17353?

● motstånd mot tvätt/slitning/böjning

● storlek på fluorescerande yta (utan tryck)

● exponeringstester

● fluorescerande yta: inte mindre än 30 cm2 på båda sidor (hängande och allt som dinglar) och 180 cm2 för något "permanent fixerat"

● kvalitet/täthet av materialet eller stickad tyg

● beroende av ytrekthetens reflektans på rotationsvinkeln hos provet

● ljuskoefficienten för fluorescerande materialet, så kallad reflekterande kraft, mätt i candelux, är minst 420 för cm2 (för jämförelse: dem flesta ocertifierade reflexerna har inte mer än 130, vilket resulterar i att du inte blir lika synlig som du tror när det är mörkt ute. Silverfolie har vanligtvis mer än gul).

För närvarande, för att bli certifierad, måste en reflex uppfylla två villkor:

  • klara testet enligt EN 17353-kravet vid ett EU-anmält organ
  • klara överensstämmelsebedömningen med EU-förordning 2016/425 vid ett EU-anmält institut och få CE-märket.

Under hela oktober kan du köpa 3 godkända reflexer från keller reflex men endast betala för 2. 

Klicka här för att komma till sortimentet!