Skydda ditt fordon

Vi har skydden för ditt fordon som gör det svårare att hindra stölder och lättare att spåra dina ägodelar om tjuven är framme. Vi har produkter som låser fast fordonet, larmar om någon försöker ta det och som kan spåra upp det om det kommer i fel händer.

  • Ta med dig dyra föremål som GPS:er, ekolod, cykeldatoer etc när du lämnar ditt fordon.
  • Använd kraftiga lås och wire eller kätting.
  • Parkera gärna ditt fordon i exempelvis ett garage eller på en plats som är väl upplyst eller där många passerar.
  • DNA-märk ditt fordon och dess tillbehör, det ökar chansen att du får ha ditt fordon i fred och ökar även möjligheten att du kan få tillbaka ditt objekt.
  • Installera en spårsändare. Det finns idag många olika varianter. Vissa har integrerade batterier med lång batteritid och vissa har även larmfunktioner.