Skimming

Banker, kreditinstitut och kollektivtrafik har infört nya kontaktlösa betalkort som bara behöver scannas eller "blippas" för att genomföra ett köp. Detta gör att ett köp blir lite smidigare samtidigt som det medför risker för dig
Vi har med omsorg valt ut produkter som skyddar dig mot skimming.

Läs mer om skimming